Skip to main content

Terugblik bijeenkomst Brabantse Rekenkamers

Gepubliceerd op:
woensdag 05-07-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Terugblik bijeenkomst Brabantse Rekenkamers

Op 8 juni jl. ontmoetten de Brabantse Rekenkamer(commissie)s elkaar in het provinciehuis te Den Bosch. Thema van de bijeenkomst was 'Veranderende rollen van de rekenkamers?'. 

Tijdens de bijeenkomst werden ontwikkelingen als doe-democratie, co-creatie, horizontalisering, overheidsparticipatie, regionalisatie en netwerksturing besproken en de mogelijke gevolgen daarvan voor de werkwijzen van gemeenteraden en gemeentelijke rekenkamers. Als overheden andere soorten doelen stellen, verandert er dan ook iets voor de raden en rekenkamers? Als overheden veel meer met andere partijen samenwerken en hun rollen wijzigen, is er dan ook andere verantwoordingsinformatie nodig? Aan de hand van een algemene inleiding en twee casusbesprekingen volgde een zeer geanimeerde discussie. 

Organisatie/voor meer informatie: Tineke van den Biggelaar (rekenkamer Eindhoven), Jan van den Heuvel (onder meer Best, Oisterwijk, Veldhoven) en Jeroen Kerseboom (Alblasserdam, Dordrecht, Zuidelijke Rekenkamer).


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.