Skip to main content

Nieuwe onderwerpen NVRR Wiki over Omgevingswet en de Wob

Gepubliceerd op:
woensdag 05-07-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Nieuwe onderwerpen NVRR Wiki over Omgevingswet en de Wob

Om haar leden te ondersteunen bij het doen van rekenkameronderzoek, voorziet de NVRR haar leden onder meer van betrouwbare, actuele en relevante informatie.

Eén van de middelen die de NVRR hiervoor inzet, is de NVRR Wiki. Recentelijk zijn daar de onderwerpen Omgevingswet en Wet openbaarheid van bestuur aangemaakt. Onder het onderwerp Omgevingswet is belangrijke informatie verzameld van de op handen staande nieuwe wet, waaronder relevante sites, een animatie en een tijdschriftspecial van Geo-Info helemaal gewijd aan dit onderwerp.

Onder het onderwerp Wet openbaarheid van bestuur vindt u informatie over de gerechtelijke uitspraak betreffende het Wob-verzoek van de Stichting Tivoli aan de Rekenkamer Utrecht aangaande gespreksverslagen gebruikt in het rekenkameronderzoek. Stichting Tivoli eiste openbaarmaking van de gespreksverslagen, maar de rechtbank oordeelde dat de geheimhouding gehandhaafd kon blijven. Voor meer informatie klik hier.

Om de rekenkamerrapporten over het brede Sociaal Domein toegankelijk te maken, zijn de rapporten uit de NVRR Bibliotheek verzameld en toegankelijk gemaakt in de Wiki.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.