Skip to main content

Divosa publiceert bijstandscijfers 2016

Gepubliceerd op:
vrijdag 14-07-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Divosa publiceert bijstandscijfers 2016

Divosa, Stimulansz en BMC Onderzoek publiceren de bijstandscijfers 2016, met daarin de belangrijkste gegevens over de uitvoering van de Participatiewet.

De cijfers worden zowel op landelijk niveau als naar gemeentegrootteklasse gepresenteerd. Waar mogelijk is data toegevoegd uit eerdere benchmark jaarrapportages om ontwikkelingen in beeld te kunnen brengen.

De gegevens in deze rapportage zijn afkomstig van 215 gemeenten. Zij vertegenwoordigen 55% van het totaal aantal gemeenten in 2016 en 79% van het bijstandsbestand eind 2016.

In de Benchmark Werk & Inkomen worden onder meer de volgende vragen beantwoord:

  • Leggen gemeenten veel of weinig maatregelen op?
  • Hoeveel procent van de uitstromers vond werk?
  • Leggen gemeenten veel of weinig maatregelen op?

Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.