Skip to main content

Gemeentebesturen doen steeds vaker onderzoek naar integriteitsschendingen

Gepubliceerd op:
maandag 17-07-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Gemeentebesturen doen steeds vaker onderzoek naar integriteitsschendingen

Volgens prof. Hans van den Heuvel, emeritus-hoogleraar aan de VU Amsterdam, laten gemeentebesturen en provincies vaker onderzoek uitvoeren naar integriteitsschendingen zoals corruptie, fraude, belangenverstrengeling en intimidatie. Bij deze onderzoeken gaat het vaak om vermoedens van schendingen, niet altijd om feitelijke schendingen.

Ambtenaren en raadsleden worden kritisch gevolgd omdat zij door het nieuwe werken meer beleidsvrijheid hebben gekregen, aldus Van den Heuvel. Hierdoor kunnen fburgers gemakkelijker oneffenheden waarnemen en daar melding van maken.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.