Skip to main content

A+O fonds publiceert Personeelsmonitor 2016

Gepubliceerd op:
maandag 17-07-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

A+O fonds publiceert Personeelsmonitor 2016

Belangrijke punten voor NVRR leden uit de A+O Personeelsmonitor:

  • Uitgaven aan externe inhuur iets toegenomen. In 2016 besteedden gemeenten 16 procent van de totale loonsom aan externe inhuur. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar van 1 procentpunt.
  • Aantal instromers in garantiebanen groter dan uitstromers. In de periode 2013-2016 hebben gemeenten bij zichzelf bijna 2.000 garantiebanen gecreëerd. In 2016 waren er ongeveer 1.900 personen werkzaam in zo'n baan.

Een overzicht van de hoogtepunten:

  • De afgelopen jaren leek het erop dat de gemeentelijke sector Abraham zou gaan zien. Maar na jaren van stijging vlakt de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren af. Dit is met name te danken aan een hogere instroom van jongeren.
  • De instroom van jongeren blijft onverminderd belangrijk, want er zijn nog altijd meer 60-plussers dan 35-minners werkzaam bij gemeenten.
  • Vorig jaar benoemde we dat de gemeentelijke bezetting in beweging leek te komen, deze trend heeft zich voortgezet; vooral wanneer het gaat om de instroom is er sprake van een stijging, in mindere mate geldt dit ook voor de uitstroom. De doorstroom blijft nog achter.
  • Opvallend is dat waar gemeenten eerst vooral mannenbolwerken waren, er nu evenveel mannen als vrouwen werkzaam zijn bij gemeenten.
  • Dat aandacht voor verzuim belangrijk is en blijft, blijkt uit het feit dat het verzuim gestegen is, met name als gevolg van langdurig verzuim. Dit is voor het A+O fonds reden om het werkprogramma Arbeidsomstandigheden te intensiveren.

NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.