Skip to main content

NVRR zoekt onderzoeker/procesbegeleider onderzoek ‘ideale Gemeentelijke Rekenkamer’

Gepubliceerd op:
donderdag 27-07-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

NVRR zoekt onderzoeker/procesbegeleider onderzoek ‘ideale Gemeentelijke Rekenkamer’

De algemene ledenvergadering van de NVRR heeft het bestuur verzocht een verkennend onderzoek te (laten) doen naar het passende budget voor – m.n. gemeentelijke – rekenkamers, de GRK. Daarvoor is een notitie opgesteld en op het congres 2016 met leden besproken. Conclusie is dat niet aan de hand van de feitelijke toestand in de gemeentes een uitspraak over een passend budget kan worden verworven. Daarom heeft het bestuur besloten tot een andere benadering. Daarin staat “de ideale GRK” voorop. In deze fictieve GRK komt niet alleen bijvoorbeeld de omvang van de gemeente tot uiting maar zeker ook het ambitie niveau van de gemeenteraad. Er is dus niet één, maar er zijn meerdere “ideale GRK’s” te beschrijven.

Wat vragen wij?
Een onderzoeker/ procesbegeleider die:

  • Met kennis van zaken bovengenoemd onderzoek uitvoert en het proces van bespreken begeleid;
  • Met een grote mate van zelfstandigheid kan werken;
  • Gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen;
  • Met enthousiasme discussies kan ondersteunen;
  • Flexibel inzetbaar voor 100 uren gedurende geheel 2017.

Lees de volledige vacature en reageer uiterlijk 14 augustus 2017


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.