Skip to main content

Inspectie Jeugdzorg: ‘overdracht jeugdhulp naar volwassenenhulp kan beter’

Gepubliceerd op:
maandag 31-07-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Inspectie Jeugdzorg: ‘overdracht jeugdhulp naar volwassenenhulp kan beter’

De Inspectie SZW concludeert in haar rapport ‘Met 18 jaar ben je (nog) niet volwassen’ dat in veel gemeenten een goede overdracht naar jeugdhulp naar volwassenhulp ontbreekt.

In het rapport over integrale zorg aan kwetsbare jongeren stelt de Inspectie dat er verschillende redenen zijn waarom de ondersteuning niet altijd van de grond komt. Sommige jongeren willen geen hulp. Ze zijn zorgmoe en denken dat ze het zelf en zonder hulp kunnen.

In andere gevallen ontbreekt een goede overdracht van de jeugdhulp naar de volwassenhulp.Volgens de Inspectie SZW beschikt 'slechts een derde' van de gemeenten over beleidsplannen waarin aandacht is voor de overdracht. Gemeenten zijn verplicht om een dergelijk plan op te stellen.

Om de overdracht te organiseren moet er naast een plan ook aandacht zijn voor samenwerking tussen de verschillede (gemeentelijke) partijen die betrokken zijn bij de jongeren. De Inspectie constateert dat er veel gemeenten zijn waar de gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen (W&I) samenwerken met andere (gemeentelijke) partijen, om de continuïteit van ondersteuning aan 18-plussers te realiseren. Tegelijkertijd ziet zij dat een deel van de gemeentelijke afdelingen W&I er nog onvoldoende van doordrongen is dat zij – samen met andere partijen – een belangrijke rol spelen bij het zorgen voor continuïteit van de zorg en ondersteuning voor 18-plussers.

Lees hier de reactie van Divosa op dit rapport.

Lees hier meer over de integrale VNG aanpak jongeren 16-27


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.