Skip to main content

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ‘Transformatie jeugdhulp komt zeer traag op gang’

Gepubliceerd op:
vrijdag 11-08-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ‘Transformatie jeugdhulp komt zeer traag op gang’

Het NIP concludeert op basis van een enquête onder de eigen leden en die van P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, dat de interagrale jeugdhulp ‘moeizaam tot stand komt’. Bovendien zijn de wachtlijsten zijn langer en is er weinig ruimte tot innovatie, aldus NIP.

Uit de enquête komen als belangrijkste knelpunten in het jeugddomein dat:

  1. Gemeenten en hulpverleners elkaar nog niet goed te weten vinden.
  2. Gemeentelijke beleidsvrijheid leidt tot onduidelijke toegang en extra administratieve lasten
  3. Samenwerking en integrale aanpak nog veel idee, maar weinig praktijk
  4. Wachttijden jeugd-ggz vaak te lang zijn
  5. Nieuwe inkoopsystematiek per 1/1/2018 nog lang niet op orde is; dit in tegenstelling tot het positieve VNG bericht van 19 juli jl. dat reeds 80% van de gemeente de nieuwe standaarden ‘consistent’ gebruikt.

Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.