Skip to main content

Innovatieve aanpak om mensen uit de bijstand naar werk te begeleiden is succesvol

Gepubliceerd op:
dinsdag 22-08-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Innovatieve aanpak om mensen uit de bijstand naar werk te begeleiden is succesvol

TNO ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwde innovatieve instrumenten en methoden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden.

Hierover schreven Roland Blonk en Cees Wever de whitepaper 'Inclusieve innovatie in de regio'. Zij geven aan dat de regionale aanpak het beste werkt omdat effectieve bedrijfsnetwerken, innovatie-initiatieven, onderwijsinstellingen, werkgelegenheidsprojecten en re-integratie regionaal georganiseerd zijn.

Blonk geeft aan dat er kansen liggen als uitvoeringsorganisaties evidence-based werken en werkgevers openstaan voor innovatie. Kansen zoals bij het creëren van nieuwe producten, het terughalen van productie uit het buitenland (reshoring) en het organiseren van regionale loopbaanpaden om nieuwe beroepsvaardigheden aan te leren.

Een concreet voorbeeld van een succesvolle regionale aanpak is Flexicurity In de Regio (FIRE) in Flevoland. Hierbij wordt flexibiliteit (voor bedrijven) en zekerheid (voor werkenden) in regionale samenwerking gecombineerd in drie stappen: inventariseren van gedeelde belangen, praktisch vormgeven van de samenwerking en tussentijdse evaluatie met een monitoringsinstrument van TNO.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.