Skip to main content

Rekenkamer: subsidiebeleid gemeente Den Haag ondoorzichtig

Gepubliceerd op:
dinsdag 29-08-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rekenkamer: subsidiebeleid gemeente Den Haag ondoorzichtig

Volgens de Rekenkamer Den Haag is er sprake van onvoldoende sturing op het bereiken van doelen met subsidies en het eerlijk verdelen van die subsidies in de gemeente.

De Rekenkamer stelt dat bij de verstrekking van subsidies ‘veelal niet concreet geformuleerd is’ aan welke maatschappelijke doelen moet worden bijgedragen en of die doelen uiteindelijk wel zijn gerealiseerd. Bovendien is de verdeling van de subsidies vaak ‘onvoldoende objectief en transparant’, waardoor niet alle belanghebbenden dezelfde kans maken op een subsidie. Ook het subsidieregister is niet op orde. Zo voldoet de gemeente niet aan haar wettelijke verplichtingen.

Lees hier het volledige rekenkamerrapport en het raadsvoorstel.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.