Skip to main content

Gezocht: goede praktijkvoorbeelden rekenkamerwerk

Gepubliceerd op:
donderdag 14-09-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Gezocht: goede praktijkvoorbeelden rekenkamerwerk

De NVRR verzamelt goede praktijkvoorbeelden van rekenkamerwerk. Dat kunnen praktijkvoorbeelden zijn op het gebied van het inzetten van (vernieuwende) onderzoeksmethoden of de presentatie van onderzoeksresultaten, maar ook in de contacten of samenwerking met stakeholders of het selecteren van onderzoeksonderwerpen. Kortom: alle zaken waar uw rekenkamer of rekenkamercommissie mee te maken heeft.

Het doel van deze inventarisatie is om rekenkamers kennis te laten nemen van elkaars inspirerende voorbeelden. Rekenkamers werken veelal zelfstandig, maar hebben allen een vergelijkbare opdracht en kunnen daarom veel van elkaar leren. Aan het eind van het jaar wordt een handreiking gepubliceerd met goede voorbeelden en praktische tips over hoe deze in de praktijk gebracht kunnen worden.

Is uw rekenkamer tegen een vraagstuk aangelopen en heeft u daar een slimme oplossing voor gevonden?

Wilt u de wijze waarop uw rekenkamer bepaalde werkzaamheden uitvoert, of methoden die u in het recente verleden succesvol heeft toegepast breder onder de aandacht brengen? Of kent u voorbeelden van innovatief rekenkamerwerk van andere rekenkamers die zeker in deze handreiking opgenomen moeten worden? Wij zijn zeer benieuwd! Om ons op deze voorbeelden te attenderen kunt u contact opnemen met Geerten Kruis (via goodpractice@nvrr.nl).


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.