Skip to main content

Helft van gemeenten kampt met tekort op budget jeugdzorg

Gepubliceerd op:
dinsdag 26-09-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Helft van gemeenten kampt met tekort op budget jeugdzorg

Uit een enquête door Binnenlands Bestuur en de NOS naar de uitgaven voor de jeugdzorg blijkt dat in elk geval de helft van de 228 reagerende gemeenten nu al met een tekort kampt. De verwachte tekorten lopen per gemeente op van enkele honderden euro’s tot 12 miljoen. Direct gevolg hiervan is dat ruim driekwart van de gemeenten weer te maken heeft met wachtlijsten.

In de enquête gaven raadsleden aan dat ze amper grip hebben op de uitvoering van de gedecentraliseerde taken in het sociale domein. Dat geldt vooral voor de jeugdzorg, dat door de raadsleden als het meest ingewikkeld wordt bestempeld. Maar twee van de tien raadsleden zeggen voldoende grip te hebben op de jeugdzorg; meer dan de helft geeft aan dat dit onmogelijk is.

De VNG en het Ministerie van VWS pleiten voor een Transformatiefonds Sociaal Domein. Dit fonds is bedoeld als impuls voor die transformatie en niet om de financiële tekorten bij gemeenten te dekken. De VNG heeft op 14 september in een brief naar informateur Zalm geijverd voor dit fonds en om een oplossing te zoeken voor een aantal vraagstukken in het sociaal domein.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.