Skip to main content

Nieuw model voor het meten van doorwerking

Gepubliceerd op:
maandag 16-10-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Nieuw model voor het meten van doorwerking

In 2015 ontwikkelde de werkgroep Kwaliteitszorg van de NVRR het stappenplan en het cirkelmodel om de doorwerking van rekenkamers te meten. Het cirkelmodel onderscheidt zes cirkels: agenderen, bespreken, besluiten, implementeren, effectueren en extern verantwoorden. Op verzoek van de NVRR heeft een aantal rekenkamers het stappenplan getest en hun feedback daarop gegeven. Op basis van de ervaringen is een nieuw model ontwikkeld.

In de rapportage ‘Inzicht in doorwerking van rekenkamerproducten’  – Doorontwikkeling van het cirkelmodel op basis van praktijkervaringen – wordt verslag gedaan van dit proces, dat mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van het ministerie van BZK aan de NVRR in het kader van kwaliteitsverbetering.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.