Skip to main content

No more Mr. SMART-guy?

Gepubliceerd op:
maandag 23-10-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

No more Mr. SMART-guy?

In de bijeenkomst van ‘Brabantse Rekenkamers fast forward? is in juni 2017 in het provinciehuis van Noord-Brabant stilgestaan bij de veranderende rol van de lokale overheid en de rekenkamer(commissie)s. Werkwijzen en beleidsontwikkelingen als horizontalisering en co-creatie veranderen de kaderstellende en controlerende rol voor gemeenteraden en rekenkamers. Aan de hand van voorbeelden uit Brabantse gemeenten is kritisch gesproken over de impact van deze ontwikkelingen voor rekenkameronderzoek. Besproken is wat New Public Governance of een ‘veerkrachtige of samenwerkende overheid’ voor rekenkameronderzoek betekent. Naar aanleiding van de discussies tijdens de boeiende werkbijeenkomst pleien de auteurs voor een verbreding van de onderzoeksagenda van rekenkamers die recht doet aan de veranderingen in de rol van raad.

Lees het complete artikel door deze hieronder te downloaden.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.