Skip to main content

Terugblik Samenwerkingsdag: Versterk je werk!

Gepubliceerd op:
dinsdag 31-10-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Terugblik Samenwerkingsdag: Versterk je werk!

Op 12 oktober was het zover: de dag dat lokale rekenkamers, rekenkamercommissies en de Algemene Rekenkamer gezamenlijk inspiratie en kennis op deden. Enerzijds was dat met werkinhoudelijke workshops over bepaalde onderzoekgebieden en (onderzoeks)tools waarmee is geëxperimenteerd, anderzijds waren er ook workshops die erop gericht waren om je als persoon te versterken in je werk.

De dag begon plenair met het verhaal van kunstenaar/social designer Tabo Goudswaard van Studio Goudswaard. De studio ontwerpt nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Goudswaard zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen. Hij is er van overtuigd dat ontwerpers en kunstenaars een cruciale rol kunnen spelen in het vormgeven van samenlevingen.

Deze boodschap kwam luid en duidelijk over en zorgde voor interessante vragen uit de zaal en misschien wel een oplossing voor ons eigen wicked problem: hoe zorg je ervoor dat je impact hebt? Zou dat kunnen door af te stappen van steeds dezelfde boodschap te verkondigen en het eens over een hele andere boeg te gooien à la Goudswaard?

Daarna was het tijd voor de workshops. Iedereen kon naar drie workshops om zich te laten inspireren. Het doel van de Samenwerkingsdag was: Versterk je werk! Dit door vanuit een ander perspectief naar je onderwerp te kijken, over nieuwe methoden te horen, je presentatie te versterken, een after-lunch-middagdip te leren vermijden en door met de kleuren van je kleren in balans te zijn. Bij rondvraag of dit doel bereikt was, werd door het overgrote deel ‘Ja’ geantwoord.

Het was een geslaagde dag!


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.