Skip to main content

NVRR publiceert actualisatie Informatiedocument 3Ds en Inspiratiedocument 3Ds

Gepubliceerd op:
woensdag 15-11-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

NVRR publiceert actualisatie Informatiedocument 3Ds en Inspiratiedocument 3Ds

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor tal van nieuwe taken in het sociale domein. Dit was in oktober 2014 aanleiding voor de Commissie Digitaal Kennisdelen van de NVRR om een ‘Informatiedocument 3D’s’ te publiceren.

Inmiddels zijn we twee jaar verder en is het tijd voor een nieuwe versie. In dit document is specifiek aandacht voor (1) schaal van werken en samenwerkingspartners en (2) organisatie van de toegang en doorverwijzing naar specialistische voorzieningen. Bovendien komen aansturing en verantwoording uitgebreider aan de orde dan in de eerdere versie.

Behalve een informatiedocument heeft de NVRR ook een Inspiratiedocument gepubliceerd, dat een overzicht biedt van best practices van een vijftiental rekenkameronderzoeken (gepubliceerd in 2016-2017). In dit document is vanuit twee invalshoeken bezien wat interessant kan zijn: inhoudelijke focus en in het onderzoek uitgewerkte aandachtspunten en onderzoeksmethodiek (gekozen aanpak en ingezette onderzoeksinstrumenten).


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.