Skip to main content

Krimpenerwaard visualiseert voorzieningennetwerk sociaal domein

Gepubliceerd op:
dinsdag 21-11-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Krimpenerwaard visualiseert voorzieningennetwerk sociaal domein

Sinds 2015 bestaat de gemeente Krimpenerwaard uit elf kernen. De gemeente heeft ervoor gekozen om het voorzieningenneetwerk in het sociaal domein zo goed mogelijk in beeld te krijgen om kwetsbare inwoners optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen. Hiertoe bracht de gemeente het netwerk visueel in kaart.

Het maken van de netwerkvisualisatie van de samenwerkingen in het sociaal domein besteedde de Krimpenerwaard uit aan bureau DUiDT. Dit bureau begon met het stellen van vragen over het sociaal domein: wat is de definitie; welke organisaties zijn er actief en hoe werken ze samen? En: welke diensten zijn vrij toegankelijk voor de kwetsbare inwoners?

De gemeente gaat de tool inzetten als monitoringsinstrument om te kijken welk effect beleidsinterventies hebben op het netwerk.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.