Skip to main content

Update 3D-denktank

Gepubliceerd op:
donderdag 30-11-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Update 3D-denktank

Op 3 november was al weer de vijfde landelijke 3D-denktank bijeenkomst. Onder ruime belangstelling lichtte Herbert ter Beek de resultaten van de onlangs opgeleverde actualisatie van het 3D-informatiedocument toe. Ook zijn Best Practices in 3D-onderzoek zijn in kaart gebracht.  Deze informatie is gepubliceerd op de NVRR website en biedt handreikingen en actuele achtergrondinformatie voor rekenkameronderzoek in het sociaal domein. Deze informatie wordt actueel gehouden door de NVRR.

Ook  zijn de publicaties van de  Raad voor het openbaar bestuur – Raad voor de financiële verhoudingen ­Zorg voor samenhangende zorg en het e-zine toegelicht door Kirsten Veldhuijzen MSc. De discussie ging o.a. over ‘publieke pleister op private wonden’ en de gepolitiseerde keuze over zorg.  Al met al weer een boeiende bijeenkomst.

Met de Inspectie SWZ zoeken we mogelijkheden voor een samenwerkingspilot. Dus ben je geïnteresseerd en/of overweeg je onderzoek te doen naar bijvoorbeeld participatie van bepaalde doelgroepen meld het bij info@nvrr.nl.

Het CPB doet onderzoek naar wijkteams. Mocht je rekenkamer daar ook mee starten/bezig zijn meld het bij info@nvrr.nl om een effectieve en efficiënte verbinding te leggen.

Voor nadere informatie over de 3D-denktank: t.vd.biggelaar@eindhoven.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.