Skip to main content

Succesvolle tweede Spotdag!

Gepubliceerd op:
woensdag 13-12-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Succesvolle tweede Spotdag!

Tijdens de Spotmaand november hebben lokale rekenkamer(commissie)s in meer dan 10 verschillende gemeenten burgers ondervraagd over wat zij willen weten over publieke uitgaven van hun gemeente en de resultaten die daarmee bereikt worden.

Twee rekenkamers zijn nog bezig met hun onderzoek en ronden dit komende week af.                                                                                          

De onderzoeksresultaten worden gebundeld in een gemeenschappelijk rapport, dat  gepubliceerd zal worden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Voor alle deelnemers wordt een Terugkommiddag georganiseerd op 31 januari a.s., waarbij alle onderzoeksbevindingen en ervaringen met het bevragen van burgers kunnen worden gedeeld.  

Tijdens deze bijeenkomst presenteren twintig derdejaars bachelorstudenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, in het kader van hun keuzevak Publiek Financieel Management, hun bevindingen met ‘armchair auditing’ onderzoek.

Voor de deelnemende rekenkamers een mooi moment om vanuit het perspectief van de studenten meer over het thema ‘de burger als armchair auditor’ te horen. Voor de studenten een moment om meer te weten te komen over het rekenkamerwerk. 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.