Skip to main content

De Dag van de Lokale Democratie

Gepubliceerd op:
woensdag 13-12-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

De Dag van de Lokale Democratie

Vrijdag17 november 2017 was het zover, de Dag van de Lokale Democratie! In de Woonindustrie in Nieuwegein kwamen ruim 950 lokale spelers bij elkaar voor een dag vol inspirerende sprekers, goede praktijkvoorbeelden en praktische handvatten. Deelnemers konden binnenlopen in de spellenwinkel, de ‘app-store’ en de boekwinkel en producten meenemen waar ze direct mee aan de slag kunnen om hun lokale democratie een impuls te geven. Er waren meer dan 100 lezingen, workshops, debatten, ontwerpateliers, speeddates met experts, productpresentaties en rondetafelgesprekken.

Gedurende de dag was het een drukte van belang op de gangen. De deelnemers snelde van de ene sessie naar de andere. De meeste sessies werden druk bezocht en er was voor elk wat wils. Hieronder een kleine greep uit het programma.

BZK, Netwerk Democratie en De Waag lanceerden drie digitale participatietools waarmee gemeenten inwoners beter kunnen betrekken bij agendavorming, begrotingsbesluiten en besluitvorming. In 2018 start een proeftuin rond deze participatietools, waarvoor de eerste gemeenten zich al hebben aangemeld.

Ook de ondersteuning en werving van (nieuwe) raadsleden kwam uitgebreid aan bod. Zo gaf Roelie Bosch, raadslid in Almere, praktische tips: Verzamel (kennis in de samenleving, maak een breed geschakeerde klankbordgroep en tap die regelmatig af), Focus (zeker een kleine fractie kan beter drie thema’s kiezen die ze vitaal vindt en waarop ze meters probeert te maken) en Verwoord (denk ook na over effectieve middelen, gebruik de woorden en beelden die aansluiten bij degenen die je wilt bereiken). Ze gebruikte haar pubers thuis bij de voorbereiding van haar speeches: “Zij moeten het begrijpen en zeggen of het zo goed overkomt.”

Jongeren zijn de toekomst van de lokale democratieën stonden dus ook centraal. ProDemos, de organisatie die democratische kennis en vaardigheden bij jongeren wil stimuleren, liet verschillende producten zien voor deelname van jongeren in de lokale politiek, zoals het spel Democracity en de Handreiking politiek actief . Samen met de Nationale Jeugdraad gaf ProDemos een workshop over de vraag ‘hoe betrek je jongeren meer bij de politiek?’. De urgentie hiervoor werd breed gevoeld, getuige de bomvolle zaal met gelukkig ook veel aanwezige jongeren.

Ook was er een ‘Open route ’ Hier vertelde Cor Lamers, burgemeester van Schiedam, openhartig over de integriteitskwesties van veel wob-verzoeken waar ze in Schiedam mee te maken hadden. Daar hebben ze door een nieuwe aanpak en open houding het vertrouwen van inwoners terug gewonnen . “De waardering van Schiedam door inwoners is sterk toegenomen. Door meer openheid en transparantie kom je weer aan de goede kant van de lijn” aldus Lamers.

Daarnaast werden allerlei producten en onderzoeken gepresenteerd die ook op deze site te vinden zijn, zoals de ‘handreiking lokale referenda’, het onderzoek ‘Lusten en lasten van de meervoudige democratie’ en de ‘Handreiking burgertoppen

Als klap op de vuurpijl lanceerde minister Ollongren aan het einde van de dag deze website waar iedere speler in de lokale democratie terecht kan voor inspiratie, verdieping en praktische tools.

Zowel de minister als Jantine Kriens van de VNG benadrukten dat investeren in de vitalisering van de lokale democratie komend jaar prioriteit is voor BZK en VNG. “Ik ben heel gemotiveerd u bij uw lokale democratie te helpen. Weet ons te vinden als het stroef loopt,” aldus de minister.

Deelnemers kregen de deelnemers de special ‘Lokale democratie ’ van Publiek Denken en een ‘Democratisch zakboekje’ mee naar huis.

Daarmee is het doel van de Dag van de Lokale Democratie – zorgen dat alle spelers goed beslagen ten ijs komen om na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 serieus werk te maken van de versterking en vernieuwing van de lokale democratie – goed geslaagd.

Bezoek regelmatig de website voor de laatste verhalen uit de praktijk en de nieuwste tools voor de lokale democratie. Volg ons ook op twitter via het account @lok_dem !

Kijk hier voor het beeldverslag van de Dag van de Lokale Democratie.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.