Skip to main content

CBS publiceert nieuwe Kwartaalmonitor Overheidsfinanciën

Gepubliceerd op:
maandag 15-01-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

CBS publiceert nieuwe Kwartaalmonitor Overheidsfinanciën

Eind december 2017 publiceerde het CBS de nieuwste Kwartaalmonitor Overheidsfinanciën.

Oudere versies van de kwartaalmonitor kunt u hier vinden.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.