Skip to main content

Rekenkamer Rotterdam publiceert vervolgonderzoek informatiebeveiliging

Gepubliceerd op:
woensdag 07-02-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rekenkamer Rotterdam publiceert vervolgonderzoek informatiebeveiliging

De gemeente Rotterdam heeft de aanbevelingen van de Rekenkamer uit het onderzoek 'In onveilige handen' (april 2017) ter harte genomen, zo bleek uit dit nieuwe onderzoek.

Uit de rekenkamerbrief blijkt dat de beveiliging van persoonsgegevens sterk verbeterd is. Die is getest door hackers met behulp van diverse beveiligings- en penetratietests. Er werden onder meer een social engineering test, inlooptest, interne penetratietest en wifi-test afgenomen. Zogeheten phishing mails en telefoongesprekken leverden nu geen resultaat op. Alleen de fysieke beveiliging liet nog wat te wensen over.

De Rekenkamer Rotterdam geeft aan dat zij positief gestemd is over de doorgevoerde verbeteringen, zij geeft aan dat de effectiviteit van de beveiliging sterk verbeterd is.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.