Skip to main content

Nijmegen en Zaanstad schenden privacy bij registratie persoonsgegevens

Gepubliceerd op:
maandag 19-02-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Nijmegen en Zaanstad schenden privacy bij registratie persoonsgegevens

Nijmegen en Zaanstad verzamelden gegevens van inwoners waarvoor in het kader van de Jeugdwet en de Wmo zelfredzaamheidsmatrixen moesten worden opgesteld. Door middel van die matrix wordt de ondersteuningsbehoefte van een cliënt in kaart gebracht. Daarbij registreerden de gemeenten echter ook gegevens die niet relevant zijn voor de hulpvraag. De Autoriteit Persoonsgegevens tikte hen daarvoor op de vingers.

Inmiddels hebben Nijmegen en Zaanstad hun registratiesystemen en de instructies voor werknemers over de registratie van persoonsgegevens aangepast. Beide gemeenten geven in een gezamenlijk persbericht aan dat zij de gegevens registreerden teneinde een integrale benadering mogelijk te maken.

 

 

Gerelateerd berichten:

Gemeenten krijgen 100 miljoen extra voor het oplossen van tekorten in het sociaal domein

Evaluatie Jeugdwet: wat gaan we met de uitkomsten doen?


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.