Skip to main content

Fenomeen slapende rekenkamer bestaat nog altijd

Gepubliceerd op:
maandag 26-02-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Fenomeen slapende rekenkamer bestaat nog altijd

Het Actieplan voor rekenkamers van minister Plasterk uit 2015 heeft vrijwel geen soelaas geboden. De situatie in 2018 is niet veel beter dan in 2013, toen uit onderzoek door de  NVRR bleek dat in tientallen gemeenten geen rekenkamer actief is. Nu blijkt dat in 85 procent van de gemeentes een goed functionerende rekenkamer actief is en in globaal 15 procent niet of nauwelijks.

Sommige gemeenten hebben de rekenkamer of rekenkamercommissie opgeheven, andere verlagen keer op keer het budget voor de rekenkamer, zodat deze geen rol van betekenis meer kan voeren.

In 2017 voerde de Tweede Kamer een discussie met Plasterk over het al of niet opnemen van raadsleden in de rekenkamercommissies. Een besluit kwam hier helaas niet uit voort, terwijl het rekenkameronderzoek wel alom geprezen wordt, zeker in het sociaal domein. De Gemeentewet is glashelder: gemeenten zijn verplicht om een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen. Op het niet instellen van zo'n functie zou een harde sanctie van de minister op zijn plaats zijn.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.