Skip to main content

Inspectie SZW: schuldhulpverlening gemeenten breed toegankelijk

Gepubliceerd op:
maandag 05-03-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Inspectie SZW: schuldhulpverlening gemeenten breed toegankelijk

De schuldhulpverlening is over het algemeen bij alle gemeenten breed toegankelijk. Dat concludeert de Inspectie SZW in het onderzoek 'Toegankelijkheid schuldhulpverlening 2017'. Bijna alle deelnemende gemeenten gaan bij een verzoek tot schuldhulpverlening over tot een individuele afweging van de situatie van de hulpvrager voordat een gemeente een besluit neemt een aanvraag toe te kennen dan wel af te wijzen.

Het onderzoek dit jaar is een vervolgonderzoek op dat van 2016. Het geeft weer hoe gemeenten aankijken tegen de toegankelijkheid van schuldhulpverlening. De Inspectie ziet wel aandachtspunten. Zo kan de kennis bij meldpunten om burgers goed door te geleiden naar schuldhulpverlening bij sommige gemeenten beter. Daarnaast krijgt gemiddeld 20 procent van de mensen met problematische schulden geen schuldhulpverlening. Meestal omdat de gemeente ervoor kiest om de hulpverlening eerst op andere problemen te richten, bijvoorbeeld in geval van een verslaving. Een derde van de gemeenten bewaakt echter niet dat de schuldhulpverlening start op het moment dat de situatie is gestabiliseerd.

De Nationale Ombudsman concludeerde in een eerder dit jaar uitgebracht onderzoek dat de toegang tot schuldhulpverlening 'niet laagdrempelig en breed genoeg' was.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.