Skip to main content

Volgens CPB levert breed inkopen in het sociaal domein gemeenten veel op

Gepubliceerd op:
dinsdag 06-03-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Volgens CPB levert breed inkopen in het sociaal domein gemeenten veel op

Gemeenten die kiezen voor een breed aanbod van inkoop in het sociaal domein, zorgen voor profijt voor de gemeente zelf als voor hun cliënten. Dit blijkt uit het onderzoek 'Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein’ van het Centraal Planbureau (CPB).

Het aankopen van zorg via veel aanbieders zorgt ervoor dat deze geprikkeld worden om goede kwaliteit te leveren, omdat ze onderling moeten concurreren. Bovendien spaart het de gemeente kosten, omdat minder tijd gemoeid is met het bepalen welke aanbieders geschikt zijn.

Voorwaarden voor een goed werkende brede inkoop in het sociaal domein zijn:

  • de cliënten zicht hebben op de kwaliteit van zorg
  • er moeten voldoende gebruikers per gemeente zijn, zodat er ruimte is voor meerdere aanbieders
  • de gemeente moet de kostprijs per aanbieder goed in kunnen schatten.

Het inkopen van begeleiding en huishoudelijke hulp vanuit de Wmo en ambulante jeugdhulp voldoen het beste aan deze voorwaarden.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.