Skip to main content

NVRR zoekt onderzoeker Omgevingswet

Gepubliceerd op:
maandag 05-03-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

NVRR zoekt onderzoeker Omgevingswet

Hoewel de invoering van de Omgevingswet recentelijk is uitgesteld naar 2021, is de implementatie van de Omgevingswet een majeure wetgevingsoperatie met een grote impact op provinciaal en lokaal niveau. De Omgevingswet beoogt een vereenvoudiging van wet- en regelgeving, een versnelling van procedures en meer lokale afwegingsruimte.

In navolging van het initiatief om een 3D-denktank in te richten voor het sociale domein om kennis uit te wisselen en te borgen, is het voorstel om een vergelijkbare constructie te bieden aan leden van de NVRR voor de Omgevingswet.

Bij de VNG,  de Denktank Omgevingswet  en de Algemene Rekenkamer is veel expertise aanwezig, de vraag is om deze expertise te bundelen, te actualiseren en toegankelijk te presenteren voor leden van  de NVRR. Wij zoeken dus een onderzoeker die ons gaat helpen met het in kaart brengen van de best practices uit onderzoeken om vervolgens hiervan handreikingen te maken hoe toekomstig onderzoek vorm gegeven kan worden.

Lees de volledige vacature en reageer uiterlijk voor 23 maart 2018.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.