Skip to main content

SCP: gemeente en rijk samen aan zet in het sociaal domein

Gepubliceerd op:
maandag 19-03-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

SCP: gemeente en rijk samen aan zet in het sociaal domein

Directeur SCP Kim Putters schrijft in een essay dat gemeenten meer moeten samenwerken in de zorg en dat meer ondersteuning nodig is om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving. Bovendien moet het rijk de kennisinfrastructurr versterken en zorgen voor goede opleidingen en kennisdeling, zo stelt Putters in zijn essay 'Een lokaal sociaal contract. Voorwaarden voor een inclusieve samenleving’

Om te komen tot een vernieuwd sociaal contract, adviseert de auteur de gemeenten om:

  • de sociale basis en solidariteit die inwoners van hun gemeente mogen verwachten te verduidelijken;
  • keukentafelgesprekken en inspraak/zeggenschap van burgers en mantelzorgers te verbeteren;
  • de informatievoorziening over praktijkervaringen en kennisdeling over goede en slechte praktijken te verbeteren.

Daarnaast zijn andere partijen aan zet in het sociaal domein zoals de wetenschap om te zorgen voor een voortdurende inbreng van gegevens én een goede weging daarvan, om de lerende uitvoeringspraktijk te voeden. En de kennisinstituten om bruikbare kennis voor de lokale praktijken te helpen genereren en goed bedachte experimenten te faciliteren.

Zie ook:


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.