Skip to main content

Informatiefolder nieuwe gemeenteraadsleden

Gepubliceerd op:
woensdag 21-03-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Informatiefolder nieuwe gemeenteraadsleden

Vandaag vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In veel gemeenten zal de samenstelling van de raad veranderen. Dat betekent ongetwijfeld dat er nieuwe raadsleden aantreden, die nog weinig of geen ervaring hebben met rekenkamer(commissie)s.

Een mooie gelegenheid dus om u (opnieuw) te introduceren aan de raad. Om u hierbij te ondersteunen, en mogelijk wat voorwerk uit handen te nemen, heeft de NVRR een informatiefolder voor u opgesteld: ‘Beleid onderzocht – Wat de rekenkamer voor u kan betekenen’. Hierin vinden de gemeenteraadsleden kort en bondig antwoord op hun vragen.

Naast de digitale folder, is het ook mogelijk gedrukte exemplaren te bestellen. Een gedrukte folder trekt meer de aandacht en heeft een bewaarfunctie als handig naslagwerk voor de gemeenteraadsleden.

Bestellen
Wilt u exemplaren van deze folder bestellen voor de nieuwe raad in uw gemeente? Stuur een bericht naar info@nvrr.nl met daarin het aantal exemplaren dat u wilt ontvangen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wij wensen u een succesvolle introductie aan uw raad, en een vruchtbare start van de komende periode.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.