Skip to main content

Nieuw instrument om staat van digitalisering gemeenten te meten

Gepubliceerd op:
dinsdag 03-04-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Nieuw instrument om staat van digitalisering gemeenten te meten

VNG Realisatie heeft het dashboard dienstverlening en digitalisering, onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl, in het leven geroepen. Het nieuwe dashboard geeft antwoord op vragen zoals: hoe ver is uw gemeente met digitalisering? En: hoe beoordelen inwoners en ondernemers de dienstverlening door de gemeente?

Het dashboard is een initiatief van de Werkgroep Monitor Doelgerichte Digitalisering, waarin vertegenwoordigers van dertig gemeenten samenwerken.

Bezoekers van de website kunnen zich hiermee een beeld vormen van de stand van zaken in een bepaalde gemeente, en deze vergelijken met een andere gemeente of met bijvoorbeeld het landelijke gemiddelde. Op basis hiervan kunnen gemeenten nagaan waar de ruimte voor verbetering ligt, op welke specifieke punten zij actie kunnen ondernemen en welke gemeente hen daarbij zou kunnen helpen.

De stand van zaken op het gebied van dienstverlening wordt gebaseerd op het oordeel van ondernemers en inwoners, via de instrumenten Ondernemerspeiling en Burgerpeiling. De mate van digitalisering is gebaseerd op de beschikbaarheid van digitale services en aansluiting van de gemeente op een aantal landelijke digitale voorzieningen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de MijnOverheid Berichtenbox, Digimelding en E-herkenning.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.