Skip to main content

Werkgroep Lokale Rekenkamers gestart

Gepubliceerd op:
maandag 16-04-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Werkgroep Lokale Rekenkamers gestart

De werkgroep Lokale Rekenkamers is op 11 april opgericht om met gemeenten in gesprek te gaan over de toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek.

Doel werkgroep

Het ministerie van BZK wil de positie van lokale rekenkamers versterken. Lokale rekenkamers zijn van groot belang voor gemeenteraden, door de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid te onderzoeken.

Dit is belangrijk voor raden om hun controlerende en kaderstellende taken uit te voeren, aldus BZK.

Gewenste resultaat

De werkgroep, onder voorzitterschap van burgemeester Ina Adema van Lelystad, zal met bestuurders van gemeenten praten over het functioneren van de rekenkamerfunctie in die gemeenten. Dit moet leiden tot aanbevelingen over hoe rekenkameronderzoek van toegevoegde waarde kan zijn voor de nieuwe gemeenteraden.

In veel gemeenten functioneert de rekenkamerfunctie niet of nauwelijks. Acht procent van de gemeenten voldoet niet aan de wettelijke plicht om een rekenkamerfunctie te hebben. Daarnaast is er een aantal gemeenten waar de rekenkamerfunctie met weinig budget moet rondkomen, wat het functioneren en het doen van onderzoek belemmert.

NVRR vertegenwoordigd in werkgroep

De werkgroep bestaat naast mevrouw Adema uit vicevoorzitter Peter Oskam (burgemeester Capelle aan den IJssel), Irma Hesp (griffier Heemstede), Marnix Philips (griffier Amstelveen), Jan de Ridder (voorzitter Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, NVRR) en Wil Lugtenburg-Sanders (voormalig bestuurslid NVRR).

De werkgroep zal eind 2018 een rapport opleveren met haar bevindingen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.