Skip to main content

Denktank Omgevingswet

Gepubliceerd op:
woensdag 18-04-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Denktank Omgevingswet

Denktank Omgevingswet

Het lijkt nog ver weg maar voor je het weet is het 1 januari 2021. Binnen de huidige raadsperiode in gemeenteland gaat de Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat in die periode gemeenteraden zich dienen uit te spreken over hun ambities met die nieuwe wet. Kortom de kaderstellende rol optima forma. En dan kan het geen kwaad dat ook de rekenmaker(commissie)s zich voorbereiden. EX ANTE zou je kunnen zeggen.

De Denktank Omgevingswet is volop aan de slag om een bijdrage te leveren voor alle leden van de NVRR. Inmiddels is er een onderzoeksbureau geselecteerd dat uitgaande van de door BZK en het bestuur van de NVRR geaccordeerde onderzoeksopdracht een rapportage gaat opstellen waar de belangrijkste aandachtspunten voor de raden en dus voor de rekenkamer(commissie)s in verband met de Omgevingswet zijn opgenomen. 

De Denktank vervult een actieve rol bij de begeleiding van dat onderzoek. Dus als jij ook wilt meedoen: meld je bij de NVRR als lid van de Denktank en je wordt automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en je krijgt uitnodigingen voor de bijeenkomsten. Je kan ook contact opnemen met Tineke van den Biggelaar (t.vd.biggelaar@eindhoven.nl) of Nico op de Laak (n.opdelaak@gmail.com). Zij praten je graag bij.

En voor het geval je nog zoekende bent: op het NVRR-congres op 25 mei is een workshop over de Omgevingswet. Nico op de Laak verzorgt die. Maar let op: slecht 20 mensen kunnen aan die workshop deelnemen. Dus haast bij het inschrijven is geboden.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.