Skip to main content

AVG Nieuwsbrief

Gepubliceerd op:
woensdag 18-04-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

AVG Nieuwsbrief

Begin deze week heeft de NVRR haar leden een speciale AVG nieuwsbrief gestuurd waarin algemene richtinggevende adviezen werden gegeven ter ondersteuning van hun taak de privacy van personen, waarvan men de gegevens verwerkt, goed te beschermen en daarmee te voldoen aan de AVG en de uitvoeringswet. Naast deze adviezen zal de NVRR op korte termijn enkele algemene modellen ter beschikking stellen die in het kader van de AVG noodzakelijk of wenselijk worden geacht. Tot slot zal de NVRR een Q en A publiceren van algemene vragen die leven bij rekenkamers.

Dit alles omdat op 25 mei 2018 de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Naar verwachting zal in dezelfde periode ook de uitvoeringswet AVG in werking treden. De privacybescherming voor alle personen van wie een rekenkamer gegevens verwerkt, wordt hierdoor verbeterd. Voor een rekenkamer(commissie)[1] betekent dit dat hun verantwoordelijkheid groter wordt. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om gegevens van burgers die zij in het kader van onderzoek verzamelen, maar ook om gegevens van ambtenaren, raadsleden of geraadpleegde experts. Ook als onderzoek wordt uitbesteedt, blijft de rekenkamer(commissie) verantwoordelijk. Iedre rekenkamer(commissie) moet kunnen aan tonen dat zij zich aan de AVG en de uitvoeringswet houdt. Voldoet men daaraan niet, of kan men dat niet aantonen, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een (forse) boete opleggen.

[1]     De AVG geldt voor alle overheids- en bestuursorganen. Deze brief is gericht aan alle decentrale rekenkamer(commissie)s, van gemeenten, provincies en waterschappen.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.