Skip to main content

Inspecties zetten mystery guests in om toegankelijkheid gemeenten te testen

Gepubliceerd op:
maandag 23-04-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Inspecties zetten mystery guests in om toegankelijkheid gemeenten te testen

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein onderzoek in de gemeenten Goes, Amsterdam, Weststellingwerf, Utrecht en Winterswijk in de periode mei-november 2017. Het rapport over het onderzoek in de gemeente Goes werd in april 2018 uitgebracht. De resultaten van de andere onderzoeken worden later openbaar.

De rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzochten de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ervaringsdeskundigen gingen op pad om te kijken of de toegang laagdrempelig was. Bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek is nauw samengewerkt met de LFB, de cliëntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking.

Toegankelijkheid gemeentelijke diensten Goes
Over het algemeen waren de ervaringsdeskundigen positief over de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten in Goes. De ervaringsdeskundigen vonden het prettig dat de medewerkers vriendelijk en meelevend waren, de tijd namen en afspraken op papier meegaven. Maar als men contact zocht via e-mail of telefoon, kwam persoonlijk contact zeer moeizaam tot stand.

Na het onderzoek werden de resultaten besproken met medewerkers van de gemeente. De medewerkers herkenden de verhalen van de ervaringsdeskundigen en vonden de volgende punten belangrijk:

  • begrijpelijker taal op de websites van gemeente en gemeentelijke diensten;
  • meer persoonlijk contact;
  • bevestigen van afspraken en aangeven wanneer en hoe laat mensen (terug)gebeld worden.

NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.