Skip to main content

AVG-modellen voor rekenkamer(commissie)s

Gepubliceerd op:
dinsdag 15-05-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

AVG-modellen voor rekenkamer(commissie)s

In navolging op de NVRR nieuwsbrief van 18 april 2018 met aandachtspunten voor de implementatie van de AVG bij rekenkamer(commissie)s reikt de NVRR u een tweetal modellen aan.

  1. Een model privacyverklaring, met de basiselementen voor een op de website van de rekenkamer(commissie) te publiceren verklaring. Uiteraard kunt u desgewenst de verklaring aanpassen aan uw omstandigheden, eventueel in overleg met de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

     
  2. Een model voor het verwerkingsregister voor rekenkamer(commissie)s, met een toelichting over het gebruik ervan.

In week 20 ontvangt u van de NVRR nog een model voor een verwerkingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst die de rekenkamer(commissie) gebruikt als een derde voor/namens de rekenkamer(commissie) persoonsgegevens verwerkt.

Tevens hopen wij dan ook een 'Q&A'-lijst mee te sturen met vragen die we de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben gesteld, over vraagstukken op privacy en gegevensbescherming die specifiek bij rekenkamers spelen. Daarvoor zijn we afhankelijk van de AP, die het momenteel erg druk heeft, begrijpelijk.

Tot slot zullen we dan ook ingaan op de vraag hoe rekenkamer(commissie)s met de positie van de FG kunnen omgaan.

De NVRR verwacht met deze hulpmiddelen de leden voldoende te hebben ondersteund bij de implementatie van de AVG. Als er nog suggesties zijn waarmee we de leden kunnen ondersteunen, horen we dat graag.

 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.