Skip to main content

Lokale rekenkamers moeten in iedere gemeente beleid gaan controleren

Gepubliceerd op:
maandag 04-06-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Lokale rekenkamers moeten in iedere gemeente beleid gaan controleren

Elke gemeente in Nederland moet een onafhankelijke rekenkamer in het leven roepen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil zo de controle op de doelmatigheid van het beleid verbeteren.

De wet geeft gemeenten nu nog de vrijheid om zelf te bepalen hoe de controle wordt uitgeoefend, maar daar wil de minister van af. "In de praktijk blijkt namelijk dat in veel gemeenten niet of nauwelijks invulling wordt gegeven aan rekenkameronderzoek."

Ollongren wijst erop dat gemeenten steeds meer taken krijgen. Lokale rekenkamers zijn volgens haar daarom van groot belang, want ze kijken naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid.

Ruimere bevoegdheden

Het mag eventueel een gemeenschappelijk rekenkamer zijn, samen met andere gemeenten. Voor een goede verstandhouding met de gemeenteraad is het mogelijk om een of meer raadsleden als adviseur aan de rekenkamer toe te voegen.

De nieuwe lokale rekenkamers krijgen ruimere onderzoeksbevoegdheden. Ook derden, zoals bijvoorbeeld bedrijven waar de gemeente zorg bij inkoopt, kunnen onderzocht worden.

Het wetsvoorstel van Ollongren is vandaag in consultatie gegaan. Dat wil zeggen dat iedereen er via internet zijn mening over kan geven.

Bron: www.nos.nl


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.