Skip to main content

Terugblik NVRR Jaarcongres 2018

Gepubliceerd op:
woensdag 13-06-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Terugblik NVRR Jaarcongres 2018

Op 25 mei vierde de NVRR het 15-jarig bestaan met een congres in Bar Beton, Rijnsweerd in Utrecht. Ondanks het warme weer verzamelden zich daar ca. 140 in rekenkamer(commissie)s geïnteresseerden om te netwerken en stof tot nadenken op te doen. Jacques Handelé, de dagvoorzitter, leidde de leden van de NVRR bekwaam en rustig door het congres.

De eerste aftrap was voor Jan de Ridder, voorzitter van de NVRR, die de doorstart van de Goudvink aankondigde, de handreikingen noemde waar de vereniging de leden mee ondersteunt, zoals die op doorwerking, good practices en de implementatie van de AVG. Daarna was het drie kwartier de beurt aan keynote speaker Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde te Tilburg en decaan van de NSOB. Op de zijn welkbekende ‘dwarsdenkende’ wijze leidde hij de aan zijn lippen hangende zaal langs de moderne verzorgingsstaat, de assertieve bestuurders in het decentrale Nederlandse bestuur en de noodzaak tot tegenmacht. Frissen refereerde aan de paradox van de decentralisaties in het sociaal domein, waarbij de mantra geldt dat de lokale overheid maatwerk levert, terwijl die vaak alleen de modellen van VNG en adviesbureaus overneemt. Ook sprak hij van een beschavingsoffensief dat steeds grimmiger trekken vertoont door preventief en achter de voordeur te willen ingrijpen. De rekenkamer(commissie)s moeten tegen assertieve besturen een tegenwicht bieden, met lef en wijsheid, gestoeld op reflectieve kennis op basis van onderzoek.

Voor de pauze werden vier goedbezochte workshops gehouden, op diverse thema’s: maatschappelijke initiatieven, publieke waarden voor rekenkamerwerk, het rekenkamerkompas en de burger betrokken bij de rekenkamer. Na de lunch, werden in nogmaals vier workshops de volgende thema’s besproken: het sociale domein, informatiebeveiliging, tegenmacht en rol van de rekenkamer en de Omgevingswet. Actuele onderwerpen die in het decentrale openbaar bestuur spelen, of nog gaan spelen. De discussies in de workshops werden door de workshopleiders als levendig en geëngageerd betiteld.

Plenair werd afgesloten met een vertoog van Jacques Handelé over toepassing van de vier (kardinale) deugden. Hij liet de aanwezigen nog lang in spanning, maar kwam uiteindelijk met een duiding van prudentia (voorzichtigheid, wijsheid), Iustitia (rechtvaardigheid, rechtschapenheid), fortitudo (moed, sterkte) en temperantia (gematigdheid, zelfbeheersing). Zijn boodschap was vooral om deze deugden meteen in de praktijk te brengen (“try this at home”).

Velen trokken na de borrel genetwerkt en gelaafd met stof tot nadenken richting weekend.

Wilt u ook meedenken over de opzet en inhoud van volgende (mini-)congressen, dan graag melden bij info@nvrr.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.