Skip to main content

Terugblik symposium “De Burger neemt het initiatief”

Gepubliceerd op:
maandag 11-06-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Terugblik symposium “De Burger neemt het initiatief”

De rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg kijkt terug op een zeer geslaagd symposium over burgerinitiatieven op 31 mei 2018. Zij waren blij dat minister Kajsa Ollongren en de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Jan van Zanen tijdens het symposium de gemeenten in Nederland opriepen burgerinitiatieven de ruimte te geven en het voor mensen nog laagdrempeliger te maken om een initiatief te starten. Rekenkamercommissie WVOL voelde zich zeer gesteund en deze oproepen sluiten naadloos aan bij de resultaten van het onderzoek naar burgerinitiatieven. Een vernieuwend onderzoek ook door de wijze van rapporteren via initiatiefwijzers.

In het persbericht is het symposium kort samengevat. Een videoverslag (en foto's) van het symposium is te vinden op www.rekenkamerwvolv.nl

Het onderzoek naar burgerinitiatieven leverde waardevolle gegevens op. Daarom is bij het rapport ook een handreiking gevoegd voor initiatiefnemers en gemeenten met lessen en tips.

Wilt u meer weten over het onderzoek, het rapport, handreiking of symposium? Dan kunt u contact opnemen met Rini Teunissen via info@rekenkamerwvolv.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.