Skip to main content

Tussentijdse rapportage kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’

Gepubliceerd op:
maandag 25-06-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tussentijdse rapportage kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’

Vakkundig aan het werk stelt budget beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek in het sociaal domein.

De brochure 'Werk in uitvoering' bevat een verslag van de resultaten van de eerste twee jaar van het programma. Het programma financiert wetenschappelijk onderzoek zodat het sociaal domein gebruik kan maken van nieuwe toepasbare kennis om de dienstverlening te verbeteren.

Hoofdonderwerpen van onderzoek zijn: re-integratie; methodisch werken; schuldhulpverlening en armoedebestrijding; integraal werken en vergunninghouders.

In de brochure staat een aantal artikelen die eerder geplaatst zijn in het online magazine 'Trots op je vak' van Divosa en een aantal columns uit het blad Sociaal Bestek.

Meer informatie over het programma 'Vakkundig aan het werk' vindt u hier.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.