Skip to main content

CBS publiceert Benchmark Jeugdzorg

Gepubliceerd op:
woensdag 27-06-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

CBS publiceert Benchmark Jeugdzorg

De Benchmark Jeugdzorg van het CBS toont het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor elke gemeente in Nederland, en maakt vergelijkingen mogelijk met de betreffende jeugdregio en met het hele land. Daarnaast worden cijfers getoond die betrekking hebben op verschillende verwijzers, en op uitval in jeugdhulptrajecten.

Het CBS geeft de benchmark onder meer uit om een bijdrage leveren aan op cijfers gebaseerde beleidsvorming.

De benchmark is gebaseerd op een landelijke gegevensverzameling bij aanbieders op basis van landelijke definities. Dit kan aanleiding geven tot verschillen ten opzichte van lokaal verzamelde en gebruikte cijfers.

De Benchmark Jeugdzorg wordt u aangeboden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer informatie

Benchmark jeugzorg (via CBS)

Voor vragen over deze gegevens kunt u contact opnemen met het CBS

Te veel toezicht Jeugdbescherming verslechtert kwaliteit


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.