• Home
  • Nieuws
  • Frank Galesloot publiceert discussiestuk ‘De verhouding van de rekenkamer t.o.v. de interne organisatie’

Frank Galesloot publiceert discussiestuk ‘De verhouding van de rekenkamer t.o.v. de interne organisatie’

Gepubliceerd op:
maandag 25-06-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 6 november 2020.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

Frank Galesloot publiceert discussiestuk ‘De verhouding van de rekenkamer t.o.v. de interne organisatie’

Frank Galesloot (bedrijfseconoom, registeraccountant en auditor) is sinds 2006 in de wereld van de gemeentelijke rekenkamers actief, met name in Hoogeveen, Heerenveen, Enschede en Almelo.

Met het stuk 'De verhouding van de rekenkamer t.o.v. de interne organisatie' probeert Frank de discussie binnen de NVRR te entameren over hoe rekenkamers zich verhouden tot het bestuur, de gemeentelijke of de provinciale organisatie en hoe ze daarmee samenwerken. 

Frank stelt dat gemeentelijke en provinciale rekenkamers weliswaar buiten de organisatie staan, maar zich daar niet afzijdig van hoeven te houden. Hij spoort rekenkamers aan om een oordeel te hebben over de ambtelijke organisatie en de checks and balances daarin.

Het stuk kan gelezen worden als een handreiking voor rekenkamers om samen te werken in een proces van wederzijdse afstemming en met respect voor de verschillende rollen. Het biedt rekenkamers algemene kennis van dit soort organisaties en een vertaling naar de eigen praktijk: hoe werkt het in onze gemeente of provincie.

De NVRR wil discussie op deze site over de verschillende aspecten van rekenkameronderzoek stimuleren en nodigt haar leden daarom nadrukkelijk uit om hun ervaringen en inzichten te delen (u dient hiervoor ingelogd te zijn). De auteur zal deze commentaren met interesse lezen en het artikel – waar nodig – aanvullen.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.