Skip to main content

Uitnodiging; bijeenkomst RVO-ECN – 5 juli 2018

Gepubliceerd op:
woensdag 27-06-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Uitnodiging; bijeenkomst RVO-ECN – 5 juli 2018

Geachte heer/mevrouw,

Door de klimaatafspraken in Parijs, de Nederlandse plannen om het gebruik van aardgas sterk terug te dringen en door het doel in het regeerakkoord om de broeikasgasemissies in 2030 met 49% terug te brengen, staat de energietransitie meer dan ooit in de belangstelling. Eén van de belangrijkste manieren om de doelen te halen is energiebesparing.

Er is al veel informatie beschikbaar over de voortgang van energiebesparing en besparingsbeleid EU-lidstaten, ook al is dit misschien nog niet bij iedereen bekend. Daarom organiseren RVO en ECN op 5 juli een bijeenkomst over Odyssee-Mure, een Europees project dat het gebruik van energie en energiebesparing per land en per eindgebruikssector in kaart brengt en een overzicht en analyse biedt van energiebesparingsbeleid. De website (http://www.odyssee-mure.eu; voor sommige secties is registratie nodig) biedt een veelheid aan mogelijkheden om ontwikkelingen in beeld te brengen en landen en sectoren te vergelijken.

Wij nodigen U uit voor de bijeenkomst op 5 juli van 14:00 tot 17:00 bij RVO in Den Haag om zo geïnformeerd te worden over de beschikbare kennis en gegevens over energiebesparing. In de bijlage treft u het voorlopige programma aan.

Stuur de uitnodiging vooral door naar andere mogelijke geïnteresseerden binnen uw organisatie. We horen ook graag vooraf welke vragen of specifieke interesses u heeft, zodat we daar tijdens de bijeenkomst zo mogelijk op in kunnen gaan.

Aanmelden, inclusief vermelding van eventuele vragen en interessegebieden, kan door een bevestiging op deze uitnodiging te sturen email naar essec@tno.nl

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,

Joost Gerdes (ECN part of TNO) en Martijn Verdonk (RVO)

Let op: voor toegang tot het RVO gebouw is een geldig legitimatiebewijs nodig. Zonder legitimatiebewijs wordt u niet toegelaten! De Rijkspas is ook een geldig legitimatiebewijs.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.