Skip to main content

De rekenkamerfunctie in de toekomst

Gepubliceerd op:
donderdag 28-06-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

De rekenkamerfunctie in de toekomst

De gemeenteraden  van Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben  – elk op hun eigen manier – de wens uitgesproken zich opnieuw te oriënteren op de toekomst van hun rekenkamer(commissie).

Daarom hebben deze drie Drechtstedengemeenten het initiatief genomen om een symposium te organiseren op zaterdag 30 juni van 10.00 tot 12.00 uur.

De volgende sprekers zijn uitgenodigd:

  • Paul Hofstra Directeur van de rekenkamer Rotterdam, tevens directeur van de rekenkamers van Barendrecht, Capelle aan den IJssel en Lansingerland
  • Kirsten Veldhuijzen Lid van de rekenkamer Delft. Werkt bij de Algemene Rekenkamer als strategisch onderzoeker bestuurlijk en financiële verhoudingen.
  • Gerrit Hagelstein Voorzitter rekenkamercommissie Lingewaard en griffier gemeente Ede
  • Alma Schaafstal  Extern lid en voorzitter van de rekenkamer Zeist en Programme Director CreaTe / HMI at University of Twente

Programma:

10.00 tot 10.40 uur: Sprekers geven kort vanuit hun perspectief en achtergrond hun visie op de  toekomst van de rekenkamer(-commissie).

10.40 tot 12.00 uur: Wereldcafé waarbij u op een informele manier de gelegenheid krijgt, aan een 4-tal tafels, roulerend met de sprekers te discussiëren, vragen te stellen en inspiratie op te halen voor uw eigen rekenkamer (-commissie).

Doelgroep:

De rekenkamers, (burger-) raadsleden, colleges uit de regio Drechtsteden en andere geïnteresseerden. Deze kunnen zich nog aanmelden door een mail te sturen Hanneke Kooyman H.Kooyman@zwijndrecht.nl

De organisatie van dit symposium is in handen van Petra Habets, die afscheid neemt als voorzitter van de rekenkamercommissie Zwijndrecht.  


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.