• Home
  • Nieuws
  • Informatiebeveiligingsdienst publiceert Handleiding Checklist Data Privacy Impact Analyse

Informatiebeveiligingsdienst publiceert Handleiding Checklist Data Privacy Impact Analyse

Gepubliceerd op:
maandag 02-07-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Informatiebeveiligingsdienst publiceert Handleiding Checklist Data Privacy Impact Analyse

Gemeenten vragen zich regelmatig af voor welke verwerkingen een data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd moet worden en wanneer. In artikel 35 (Gegevensbeschermingseffectbeoordeling) van de AVG staat beschreven wanneer een DPIA uitgevoerd moet worden. Om meer duiding aan de eisen uit artikel 35 te geven heeft de werkgroep van Europese privacytoezichthouders (WP29) aanvullende kaders opgesteld die ook op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gepubliceerd staan.

De Checklist Data Privacy Impact Analyse is van deze kaders afgeleid en dient als handreiking om te bepalen wanneer het verplicht is een DPIA uit te voeren.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.