Skip to main content

Formele reactie NVRR op Verbetering lokale rekenkamers

Gepubliceerd op:
dinsdag 24-07-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Formele reactie NVRR op Verbetering lokale rekenkamers

Momenteel vindt een consultatie plaats over het wetsvoorstel Verbetering lokale rekenkamers. Tot 1 augustus mag iedereen reageren via de zogenaamde internetconsultatieronde. We weten dat verschillende rekenkamers en rekenkamercommissie dat al hebben gedaan.

De NVRR is formeel gevraagd om te reageren voor 1 september. Op dit moment formuleren wij als bestuur onze reactie. Daarbij volgen we de lijn die eerder in de vereniging is afgesproken en ook is neergelegd in een brief (november 2015) van de vereniging aan de minister. Anders dan in die brief reageren we als bestuur ook uitgebreid en zorgvuldig op de voorstellen rond onze bevoegdheden. Dat kost tijd en gezien de vakantieperiode verwachten we onze reactie half augustus af te ronden. 

Zodra we onze officiële reactie versturen, zetten we deze ook op de NVRR-website. De leden worden daarvan via een mailing op de hoogte gesteld.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.