• Home
  • Nieuws
  • Resultaat onderzoek naar werkervaringen arbeidsbeperkte werknemers

Resultaat onderzoek naar werkervaringen arbeidsbeperkte werknemers

Gepubliceerd op:
donderdag 11-10-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 13 november 2020.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

Resultaat onderzoek naar werkervaringen arbeidsbeperkte werknemers

Het lectoraat Duurzaam Human Resources Management van de Hanzehogeschool Groningen heeft in opdracht van het regionaal Werkbedrijf Haaglanden twee jaar lang onderzoek gedaan naar de ervaringen van arbeidsbeperkte werknemers. Tweeëntwintig mensen met een arbeidsbeperking, hun werkgevers en collega’s zijn gevolgd door studenten en onderzoekers van het lectoraat Duurzaam Human Resources Management (HRM) van de Hanzehogeschool Groningen, in samenwerking met Ivo Kuijpers van De Onderlinge.

Een bijzonder onderzoek omdat mensen met een beperking zelf aan het woord komen, maar ook bijzonder vanwege het onderwerp: duurzame plaatsing. Uit het onderzoek blijkt hoe belangrijk werk voor hen is, maar ook dat duurzame arbeidsrelaties moeilijk te realiseren zijn.

De juiste match
Uit onderzoek blijkt dat een goede match tussen de arbeidsbeperkte werknemer en de werkgever centraal staat bij succes. Het verkrijgen van inzicht in de persoon als in de functie is hierbij een vereiste. De functie van jobcoach loopt als een rode draad door de verhalen heen: deze let op de match ook na de plaatsing, waardoor duurzaamheid beter gerealiseerd kan worden. De jobcoach vervult ook een belangrijke rol in de tijd tussen verschillende banen. Dat vraagt van gemeenten blijvende aandacht voor het duurzame karakter van werk voor mensen met een beperking.

Meer informatie

  • Boek ‘Stilzitten is niets voor mij’: ervaringen van mensen met een beperking met (duurzaam)werk (gespreksverslagen)
  • Stil zitten is niets voor mij: eindrapportage over de ervaringen van mensen met een beperking met (duurzaam) werk

Downloads

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.