Skip to main content

Minister De Jonge kondigt onderzoek tekorten jeugdhulp aan

Gepubliceerd op:
maandag 22-10-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Minister De Jonge kondigt onderzoek tekorten jeugdhulp aan

Minister De Jonge kondigde begin oktober aan dat hij gaat onderzoeken hoe de tekorten bij gemeenten voor jeugdhulp ontstaan. Hij deed deze aankondiging bij het debat in de Tweede Kamer over de financiën in het sociaal domein. Volgend jaar worden de resultaten verwacht.

Kamerleden maken zich grote zorgen over de begrotingen van gemeenten voor 2019. Er is extra geld voor gemeenten, maar dat dit pas in 2020 tot echte verhoging van het budget leidt. D66 kondigde aan een motie in te dienen hierover.

Democratische controle: GroenLinks pleit voor rol lokale rekenkamers

Er zijn zorgen bij Kamerleden in hoeverre gemeenteraden in staat zijn de gemeentelijke uitgaven goed te kunnen controleren. GroenLinks pleitte daarom voor een rol hierin van lokale rekenkamers. Iets waar GGZ Nederland samen met RIBW Alliantie en Federatie Opvang ook voor pleitte. Minister De Jonge gaat hierover in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ook vinden Kamerleden het zorgelijk dat de jeugdhulpregio's uiteenvallen. D66 en CDA stelden hier vragen over aan de minister. Die verwees in zijn antwoord naar een wetsvoorstel dat binnenkort behandelt wordt, waarmee hij samenwerking kan afdwingen.

Onderzoek

René Peters van het CDA vroeg zich af hoe het kan dat in Leeuwarden 1 op de 5 jongeren professionele hulp krijgt. Hij vraagt zich af hoe het kan dat het aantal jongeren met hulp stijgt. Is er sprake van een 'boeggolf', dat door nieuwe manieren van werken nu meer mensen toegang tot zorg weten te krijgen? De Jonge kondigde een onderzoek aan, dat hij wil doen in samenwerking met de VNG. Het onderzoek zal bestaan uit drie delen:

  • Analyse van de volumegroei. Is er sprake van een 'boeggolf-effect'? Of worden er weliswaar meer kinderen geholpen, maar wel met kortere behandelingen?
  • Een benchmark. De minister wil bij 30 gemeenten (15 gemeenten die wel uitkomen en 15 die niet uitkomen met budget) een kwalitatieve analyse uitvoeren waarom de één wel en ander niet uitkomt met het budget.
  • Analyse van goedgekeurde aanvragen tekortgemeenten.

Gemeenten met tekorten konden in aanmerking komen voor aanvullingen uit een 'stroppenpot', de minister wil analyseren hoe die gemeenten aan tekorten kwamen. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in het voorjaar van 2019. Dat er mogelijk extra geld nodig is, wordt niet uitgesloten als uitkomst van het onderzoek.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.