Skip to main content

Onderzoek naar (On)gelijkheid in de participatiesamenleving

Gepubliceerd op:
donderdag 25-10-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Onderzoek naar (On)gelijkheid in de participatiesamenleving

Een onderzoek getiteld (On)gelijkheid in de participatiesamenleving. Basis van het actieonderzoek zijn interviews met bewoners, mantelzorgers, jongerencoaches, wijkverpleegkundigen, beleidsambtenaren, wethouders, denkers en doeners in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de Brabantse dorpen Schaijk en Ravenstein.

Vanuit deze praktijk komen de onderzoekers tot vijf aandachtspunten:

  • Het verhaal van wat de participatiesamenleving is en zou moeten zijn, moet veel meer inhoudelijk geladen worden;
  • Duidelijkheid over de rol van de overheid laat te wensen over;
  • De mythe dat iedereen kan participeren moet worden doorbroken;
  • Er kleven keerzijdes aan burgerinitiatieven en
  • Er ontstaan grote verschillen in Nederland

De opzet van de publicatie is om een handreiking te bieden voor de participatiesamenleving.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.