Skip to main content

Utrecht Data School ontwikkelt Ethische Data Assistent

Gepubliceerd op:
donderdag 08-11-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Utrecht Data School ontwikkelt Ethische Data Assistent

Gemeenten zetten steeds vaker technologieën als algoritmes, blockchain en artificial intelligence in om hun dienstverlening slimmer, sneller en effectiever te maken. Dat brengt nieuwe vragen met zich mee, bijvoorbeeld over ethische kwesties. De Ethische Data Assistent (DEDA) helpt om ethische problemen in dataprojecten te herkennen. 

De Utrecht Data School heeft de Ethische Data Assistent ontwikkeld, kortweg DEDA. DEDA is een model waarmee teams bij de start van een dataproject kunnen nadenken over alle implicaties en mogelijke complicaties van zo'n project. Projectleider en universitair hoofddocent Mirko Tobias Schäfer van de UDS benoemt de voordelen voor gemeenten "Met DEDA zeg je 'wat kan er misgaan en wat doen we dan?" in plaats van "help, we hebben een datalek". VNG Realisatie heeft een licentie om DEDA-workshops aan te bieden.

Al heel wat gemeenten zijn al langs geweest op de databewustzijnsdagen van de Data Science Hub. Projectleider Auke Mollema: 'Met DEDA identificeer je problemen en kun je ze voorkomen. Het ethisch beslismodel 'dwingt' gemeenten om samen hun gedachten te vormen; het dicht de kloof tussen data en beleid.' Gemeente Stichtse Vecht heeft de workshop gevolgd. Beleidsadviseur gegevensmanagement Nadja Wiss: 'Elke gemeente moet vroeg of laat aan slag met datagestuurd werken. De data-awarenessdag is de eerste belangrijke stap.'

Lees meer

Zie volledige artikel in VNG Realisatie e-magazine


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.