Skip to main content

Rekenkamers bij waterschappen

Gepubliceerd op:
maandag 18-02-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rekenkamers bij waterschappen

Op 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Net als provincies en gemeenten zijn waterschappen een volwaardig overheidsorgaan. Met een eigen democratisch gekozen algemeen bestuur. Voor provincies en gemeenten is er een wettelijke verplichting om een rekenkamerfunctie te hebben. Waterschappen kennen deze plicht niet.

Een rekenkamer kan gevraagd en ongevraagd onderzoek doen naar alle onderwerpen waar het waterschap voor verantwoordelijk is. Rekenkameronderzoek heeft vaak het karakter van een evaluatie: in beeld brengen hoe het is gegaan en aanbevelingen doen over hoe het beter kan. Leden van rekenkamers zijn veelal onafhankelijk en in staat om kwalitatief onderzoek uit te (laten) voeren. Van de 21 waterschappen in Nederland zijn er 12 die er voor hebben gekozen een rekenkamerfunctie in te richten.

De waterkring van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en rekenkamercommissies, is een samenwerkingsverband van rekenkamercommissies bij waterschappen. De Waterkring ijvert voor een wettelijke verplichting in de Waterschapswet voor een rekenkamerfunctie bij waterschappen. De Waterkring organiseert op vrijdag 22 november van 10.30 – 15.00 uur een netwerk-en kennisbijeenkomst voor geïnteresseerden.

Wilt u meer weten over de rekenkamers bij waterschappen bekijk dan de video:

De rekenkamerfunctie bij waterschappen from Worldvisuals Film on Vimeo.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.